Erfdelers
een CPO-project in Diepenveen
Impressie 1
De Bewoners
De bewoners

Wie zijn dat: de Erfdelers? Wij zijn met z’n tienen (vijf paren), in leeftijd variërend van zestig tot vijfenzeventig jaar. We hebben besloten om het seniorenleven en de ouderdom zelf te organiseren. Bijna alle Erfdelers zijn met pensioen, maar de meesten van ons werken nog wel een of meer dagen in de week, hetzij betaald, hetzij in een vrijwilligersorganisatie. Anders dan de generatie van onze ouders mogen we hopen dat we na ons pensioen nog een flink aantal vitale jaren voor de boeg hebben. In die jaren willen we met elkaar optrekken als goede buren, elkaar geestelijk en fysiek fit houden en een sociaal netwerk weven. Als dat op enig moment nodig is, staan we ook klaar voor mantelzorg.

De Erfdelers hebben het heft in eigen handen genomen, omdat we beseffen, dat een “oude dag”, zoals die vroeger bestond, niet meer bestaat. Kinderen en kleinkinderen wonen niet meer vanzelfsprekend in de directe omgeving. Ze zijn dus niet meer op afroep beschikbaar om hulp te kunnen bieden. Onze (volwassen) gezinnen zijn bovendien aanzienlijk kleiner dan die van onze ouders, dus de zorg voor ouders moet ook met minder personen gedeeld worden. De overheid trekt zich terug als aanbieder van zorg. We zijn gewoon met te veel. Vergrijzing is daardoor geen zegen, maar een probleem. Instellingen die vanouds zorg bij ouderdom aanboden, worden als gevolg daarvan teruggebracht tot een kleinere omvang. Alleen complexe zorg blijft over, meestal in de laatste fase van iemands leven.

Dus als het allemaal moeilijker wordt, dat ouder worden, helpen we elkaar zoveel mogelijk met de voor de hand liggende mantelzorg: even mee naar het station, even een boek ruilen in de bibliotheek, elkaars boodschappen meebrengen. Er komt een moment dat we professionele hulp nodig hebben: een tuinman, een deskundige die persoonlijke zorg levert, een hulp in de huishouding. Dan kopen we die hulp samen in, zo is het plan.

Het plan voor de Erfdelers ontstond op verschillende plaatsen. Sommigen van ons spraken al in hun studietijd met anderen af, om op den duur samen een woonproject te beginnen. Dat is inmiddels al zo’n vijftig jaar geleden. Van heel veel van die woeste en onbezonnen studentenplannen kwam niets terecht. Het huidige gezelschap van Erfdelers is een samengaan van de restanten van minstens drie van die vriendenclubs.

Het Project
Het project

De Erfdelers vestigen zich in het vroege voorjaar van 2017 in Diepenveen. In het plan Eikendal hebben wij samen een kavel grond gekocht, waarop in de loop van 2016 een vijftal geschakelde woningen verrijst. De woningen garanderen voldoende privacy naar elkaar, maar nodigen tegelijkertijd uit om dingen samen te doen, zoals klussen, tuinieren, leren, muziek beoefenen. Er komt een gemeenschappelijke ruimte, een logeerhuis en een klusatelier. Natuurlijk kunnen ook anderen dan de Erfdelers betrokken worden bij zulk soort activiteiten.

De Erfdelers kozen (na een lange zoektocht) voor Diepenveen (gemeente Deventer) vanwege de goede verbindingen in alle vier de windrichtingen. Onze kinderen, kleinkinderen en andere familie wonen inmiddels in Twente, de Randstad, Groningen, Limburg, Nijmegen, Utrecht, het Gooi en zelfs in België. Zowel met eigen vervoer, als met de trein kun je vanuit Deventer prima reizen.

Ook de omgeving van Deventer is prachtig. Salland combineert heuvelland met rivierlandschap langs de mooiste rivier van Nederland: de IJssel. Deventer is een prachtige historische stad met uitstekende voorzieningen op cultureel gebied alsook op het terrein van gezondheid. Met de Saxion hogeschool in de stad is Deventer tegelijk ook een jonge stad. Jonge mensen: dat is gezelschap, waar we ons prettig bij voelen.

De vijf woningen op Eikendal betalen we uit de opbrengst van onze vorige huizen. Het nieuwe pand van de Erfdelers is toekomstbestendig. Niet alleen zijn de woningen energieneutraal, ze zijn ook zó ingericht, dat de Erfdelers er zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Domotica is een onderdeel van die levensloopbestendigheid. Resultaten zijn: acceptabele woonlasten, comfortabele woningen en lage energierekeningen. De voorzieningen die we getroffen hebben, laten we graag aan anderen zien.

Zie voor meer achtergrondinformatie het Visiedocument Erfdelers.

Impressie overzicht

De locatie

'Erfdelers' maakt onderdeel uit van het nieuwbouwproject 'Het Eikendal' in Diepenveen. Momenteel worden de plannen Eikendal Noord en Zuid gerealiseerd. Het Eikendal Noord wordt een villawijk met kavels van tenminste 1500 m2, Zuid heeft kavels vanaf 800 m2. Het Eikendal ontleent zijn naam aan de nog steeds bestaande boerderij 't Eikendal aan de Schuurmansweg. Deze boerderij blijft als markant object gehandhaafd in het project Zuid. In het deelproject Eikendal Noord is een perceel van ruim 4200 m2 bestemd voor een ensemble van woningen in één gebouw: 'De Erfdelers'. Zie de rode stip in onderstaande kaart.


Zie voor meer achtergrondinformatie over 'het Eikendal' het document Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit.

Het ontwerp

Het bestemmingsplan bepaalt dat op de kavel één hoofdgebouw voor meerdere huishoudens wordt geplaatst. Na een aantal sessies met de architect is er een concept ontwikkeld dat voldoet aan de bepalingen uit het bestemmingsplan. Het architectonisch concept laat zich lezen als een vertakt volume welke opgebouwd is uit metselwerk en hout. De woonhuizen hebben als basis een L-vorm waarop de variaties zijn gemaakt.

Tak
Schakels

Op hoofdlijnen bestaat dit plan uit 5 individuele geschakelde woonhuizen met een collectieve ruimte welke zich op de eerste verdieping van een van de woonhuizen bevindt. Daarnaast wordt er op het terrein een bijgebouw opgericht met een schuur en een werkplaats. De woonhuizen hebben een licht schuine kap van ca. 15 graden. De individuele plattegronden kennen een hoge mate van vrijheid en variatie om tegemoet te komen aan de individuele wensen.

Kavel

De ligging van de tuin is voor iedereen zoveel mogelijk zuid-west georiënteerd. Verder zorgt het ontwerp ervoor dat iedereen zoveel mogelijk privacy heeft bij de eigen woning.
Om een indruk te geven van hoe het eruit kan komen te zien is hieronder een voorbeeld van de oost- en westgevel.

Oostgevel
Westgevel

De partijen

Impressie 2